ตอบโจทย์งานผลิตคุณภาพ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Premium) ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผู้นำด้านการผลิตจำหน่าย ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยโดยปัจจุบันเราได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า เป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจร ใช้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เราพร้อมที่ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงกับองค์กรต่างๆ หลายองค์กรบริษัทต้องรีบปรับตัวให้ทันกระแส และน่าชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่ทำสินค้า Premium แต่เราสามารถทำให้ท่านได้มากกว่านั้น การเริ่มรณรงค์งดใช้พลาสติก หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย ท่ามกลางภูมิอากาศโลกที่ผันผวน จากฝีมือมนุษย์ หากไม่เริ่มต้นลดละเลิก จะเข้าสู่วิกฤติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเรายังมีทีมออกแบบ (Design) วางแบบงานของคุณให้ดูเหมาะสมและสวยงาม

ส่งผลให้ตลาดผลิต ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้นต่อเนื่องไม่หยุด และธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ตาม เพื่อตอบสนองความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า ในการหาสินค้าจากต่างประเทศให้กับเรา แต่ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจกับแนวคิดสีเขียวสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภคและเพิ่มการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นในอนาคต จึงสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายและเรายังมีทีมออกแบบ (Design) จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่าขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก วางแบบงานของคุณให้ดูเหมาะสมและสวยงาม ทำให้คนไทยตระหนักมากขึ้นจนทำให้เทรนด์เปลี่ยน ส่งผลให้มูลค่าตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเติบโตมากขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า อกชนหลายแห่งกำลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาสังคม

จัดอันดับสินค้ายอดนิยมออกแบบและ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ดังนี้

1. กระติกน้ำพลาสติก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากขึ้น

          ใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาประเภทของ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ จึงอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจจากมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นภาคธุรกิจ ทำให้ค่านิยมวิถีปฏิบัติและค่านิยมจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่มีความแตกต่างกัน การดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม คุณลักษณะของผู้บริโภคสีเขียวที่แตกต่างกันส่งผลต่อขั้นตอนการรับรู้ถึงปัญหา จึงอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจจากมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นภาคธุรกิจ คุณลักษณะของผู้บริโภคสีเขียวส่งผลทำให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้มีความแตกต่างกัน การต่อยอดด้านวัตถุดิบผ่านการเข้าควบคุมกิจการ 

2. กระปุกออมสิน การพัฒนาให้เป็นแบรนด์ระดับโลก

          รักกระแสโลกด้วยการออกแบบ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ให้แบรนด์จากแนวคิด การหมุนเวียนวัตถุดิบมาใช้ ผ่านโครงการพลาสติกรีไซเคิล การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์จากของเหลือใช้ โครงการที่นำขยะหมุนเวียนมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเป็นสินค้า มีคุณลักษณะในด้านนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือการค้นหาวัสดุใหม่ๆ ช่วยถ่ายทอดกระบวนการผลักดันให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุดเริ่มต้นของการมองเห็นปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ มีผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเติบโต สามารถสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าไร้ค่าเหลือทิ้ง ให้กลายเป็นมูลค่าทางการค้าขึ้นมา จนในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มาจากขยะรีไซเคิลอีกหลายประเภท

3. ถุงผ้ารักโลก ดำเนินธุรกิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          การเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางหนึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเริ่มต้นตระหนักถึงการใช้พลาสติกและการบริหารจัดการขยะ กระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามเดิม ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ จะเริ่มขยายการรับรู้เพิ่มขึ้น พัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพให้มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเทรนด์โลก ความสวยงามมากขึ้น พร้อมใส่ไอเดียการออกแบบ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ใหม่ๆ เข้าไป เรียกว่าเป็นงานดีไซน์ผสมความคิดสร้างสรรค์ที่กระตุ้นให้คนหันมาใช้สิ่งต่างๆ ควบคู่กับการเปิดตัวฉลากที่ยืนยันผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกชีวภาพ คุณภาพหรือมูลค่าที่ด้อยกว่าของเดิมบ้าง และในกระบวนการแปรรูปนั้นก็ต้องใช้พลังงาน ทำให้เกิดการเพิ่มการใช้ทรัพยากร ใช้สารเคมีเพื่อแปรสภาพและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แต่ควรคิดหาทางใช้ทรัพยากรเดิมมาหมุนเวียนการใช้ให้คุ้มค่า

4. เครื่องเขียนรักโลก ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเติบโตมากขึ้น

          ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ด้วยการนำไอเดียสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้โลกน่าอยู่ขึ้น สินค้าตามความต้องการ ด้วยบริการงานพิมพ์แบบครบวงจรที่มีมาตรฐานและรวดเร็ว ความท้าทายคือการค้นหาขยะที่มีคุณภาพ ตั้งแต่บริการออกแบบ การผลิต และการจัดส่ง เพื่อนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินค้า สามารถช่วยคุณสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก กล่องบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งถือว่ามีจำกัด ดังนั้นจึงต้องทำงานร่วมกันกับพันธมิตรองค์กร อุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆที่ทันสมัย ครบวงจร เพื่อการผลิตที่รวดเร็วและมีคุณภาพ และชุมชนเพื่อที่จะคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ บริการจัดส่งชิ้นงานของคุณทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการคัดแยกขยะที่นำมาผลิตเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพ

5. ถุงขยะรักโลก สร้างความจดจำให้กับผู้บริโภค

          รับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน ด้วยการให้บริการอย่างซื่อสัตย์ แนวคิดที่การทำสิ่งเก่าให้ดีขึ้น โดยการนำขยะมาผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นใหม่ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สินค้าใหม่จากวัตถุดิบเดิมให้มีคุณภาพดีเทียบเท่าของเดิม ภายใต้การออกแบบที่ดีที่สุด ทีมงานคุณภาพ ที่ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อผลลัพท์ที่ตรงใจคุณ และโดนใจกลุ่มลูกค้าของคุณมากที่สุด แม้ในปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนขยะที่บริสุทธ์ มีคุณภาพ ประสบการณ์ออกแบบโลโก้ของดีไซน์เนอร์ ขยะยังมีการปลอมปน แต่การมุ่งมั่นทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลิตผลงานตามบรีฟข้อมูลงานที่ลูกค้าส่งมาให้ตรงใจคุณ จะเป็นการริเริ่มค้นหาแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

          ด้วยประสบการณ์การทำงานออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สิ่งสำคัญคือการสร้างความตะหนักรู้จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค งบการทำงานจะไม่บานปลาย เราจึงพยายามช่วยเหลือลูกค้า ให้เริ่มต้นแยกขยะที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อให้กับโรงงานการผลิตเส้นใยที่มีคุณภาพ มีความใส่ใจในรายละเอียดสไตล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยนำมาผสมผสานกับทิศทาง ในระดับองค์กรหรือระดับสาธารณะ

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

ในสังคมปัจจุบันผู้อุปโภคบริโภคให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์มากเป็นทวีคูณ กระตุ้นผู้บริโภคนอกจากจะมีความต้องการ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ มีหลายปัจจัยที่เข้าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระแสรักษ์โลก การต่อต้านการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์จำต้องพิจารณาถึงความสามารถในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในขยะ องค์กรนานาชาติกำลังให้ความสนใจ และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในแต่ละประเทศ ความต้องการ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจร ทั้งในด้านการนำขยะที่ตกค้าง ขยะที่อยู่ในระบบการผลิต ขยะที่เกิดขึ้นใหม่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจำหน่ายประเทศเหล่านี้จำต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก คือ

1. สามารถนำกลับมาผลิตใหม่ นักออกแบบระดับโลกก็เลือกวัตถุดิบคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก จากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ในโรงงาน ความหมายของสิ่งแวดล้อมในที่นี้ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดจากวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อโลกที่เราอยู่ ในขณะที่ประเทศไทย เป็นอีกประเทศที่มีการตื่นตัว และนำระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน นำมาใช้อย่างจริงจัง และกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม่ค่อยคำนึงถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อแสดงจุดยืนของประเทศที่มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกภาคส่วน แต่เน้นด้านต้นทุนมากกว่า ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในสมัยก่อนจึงมุ่งสู่การป้องกันรักษาคุณภาพและทำหน้าที่ส่งเสริมการจำหน่ายและการตลาด ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ยังต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ตั้งแต่เรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบ

2. ลดการใช้พลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของขนาด แต่ด้วยแรงกดดันจากกระแสสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมัยนี้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์สำคัญในการมีส่วนช่วยลดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และเพื่อให้บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปได้ จึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์และการรักษาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วย บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่จึงมีการออกแบบโดยลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นในการประกอบบรรจุภัณฑ์ และลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการลดปริมาณขยะไปด้วย พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติในโลกที่มีอยู่นี้มีปริมาณจำกัด สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ถือเป็นการยืดอายุการใช้งานบรรจุภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

3. ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์เราได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างไม่บันยะบันยังซึ่งนำไปสู่วิกฤติการณ์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการนำกลับมาใช้ซ้ำนั้นถือเป็นวิธีการที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำต้องมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นยังมีความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ทนทานเพียงพอต่อการนำกลับไปใช้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรณรงค์ให้นำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Renewable) การนำเอากล่องกระดาษแข็งนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศเยอรมัน สามารถนำกลับมาสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือการปรับปรุงใหม่ได้ ผู้บริโภคจะนำเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชั้นใน ขวดที่บรรจุสินค้ากลับบ้าน ส่วนตัวกล่องชั้นนอกจะให้ผู้ขายนำกลับไปใช้ใหม่ โครงการนำกลับมาใช้ซึ่งค่อนข้างใหม่นี้ย่อมช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้หมดไปในระยะเวลาอันใกล้  การนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลหรือนำไปแปรรูป  อาจจะต้องมีการแยกเอาสารบางตัวออกก่อนเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตใหม่

4. ลดปริมาณขยะ องค์กรมากมายยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก แนวคิดสำคัญในการบริหารธุรกิจให้สมดุลระหว่างการเติบโตของผลกำไรและความยั่งยืนของโลก และสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สร้างขึ้นอาจก่อผลด้านบวกหรือด้านลบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้ กำลังเป็นหัวใจหลักในกระบวนการผลิตสินค้า และผู้บริโภคก็ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ บรรจุภัณฑ์ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงได้แก่ การทำให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลง สินค้าแฟชั่นที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกระบวนการที่ไม่รบกวนต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบในการผลิตข้อใดข้อหนึ่ง นอกจากวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบจัดการกับของเสียจากกระบวนการผลิต น้ำมัน โลหะ และทราย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยังเป็นแหล่งใช้พลังงานต่างๆ

การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งใช้อากาศและน้ำในกระบวนการผลิตและแปรรูป การผลิตที่เคารพต่อความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สารบางประเภทที่ใช้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ยังทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแต่ผลกระทบที่ได้รับการเพ่งเล็งมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ประเภทงานหัตถกรรมที่ผลิตด้วยความชำนาญพิเศษโดยช่างฝีมือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่ก่อให้เกิดขยะตามถนนหนทาง ปริมาณของพลังงานที่ใช้ในการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนามาตรฐานของแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากจะแปรผันตามวิวัฒนาการทาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตวัสดุแต่ละประเภทแล้ว การค้าโดยชอบธรรมให้ความสำคัญกับสินค้าส่งออกจากประเทศที่กำลังพัฒนา ยังแปรผันตามประเภทของพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ออกแบบด้วย