หางานwebmaster ดูแลและควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ออนไลน์

หางานwebmaster เว็บมาสเตอร์(Webmaster) คือ ผู้ดูแล และกําหนดนโยบายของเว็บด้านต่าง ๆ มีการวิวัฒนาการขึ้นอย่างมากมายจนบางครั้งมนุษย์อย่างเรานั้นไม่สามารถตามได้ทัน หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะทำการแก้ไขได้เองโดยอัตโนมัติ หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือที่เกิดจากบุคลากรในองค์กร หากเป็นสิ่งที่ยากเกินไปต่อความเข้าใจ สําหรับเว็บมาสเตอร์ที่ทําหน้าที่เว็บมาสเตอร์เพียงอย่างเดียวถือว่าโชคดีมาก ที่ใช้ในการทำงานทั่วไป ซึ่ง หางานwebmaster อาจจะเป็นงานด้านเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและระบบต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ภายในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพราะปัจจุบันเว็บมาสเตอร์ส่วนใหญ่จะรับภาระหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความเป็นระบบและรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป  และนอกจากนี้ยังช่วยตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตรงตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

หางานwebmaster
หางานwebmaster

คุณสมบัติของ หางานwebmaster ที่ดี ผู้ดูแลเว็บซึ่งทุ่มเทในการรักษาเจตนาของหลักการพื้นฐานนี้จะนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่ามาก และจะได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่าผู้ดูแลที่ใช้เวลาไปกับการมองหาช่องโหว่ที่ตนจะหาประโยชน์ได้ สําหรับหลายท่าน อาจใช้เกณฑ์ชี้วัดไม่เหมือนกัน ในบางกรณีอาจนำไปสู่การลบไซต์สแปมโดยสมบูรณ์จากผลการค้นหา คุณสมบัติที่จะกล่าวนี้ เป็นนิยามสําหรับเว็บมาสเตอร์ที่มิได้ทําเว็บเพื่อหวังผลทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว

1. หางานwebmaster รักการศึกษาค้นคว้า และความรู้ใหม่ (Learning) ทำหน้าที่วางแผน ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับเว็บมาสเตอร์ทุกคน เพราะเป้าหมายและการกำเนิดของแต่ละเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน แต่ละปัญหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์ การป้องกัน และวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เวลา และเทคโนโลยี นอกจากนี่เว็บมาสเตอร์ยังสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้อื่นได้เพราะอาจจะมีการกระทำที่ผิดกฎหมายแอบแผงอยู่ก็ได้ ออกแบบส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ ในสภาพแวดล้อมที่การกำหนดบทบาทหน้าที่มีไม่มากนัก โครงสร้างในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นทีม หางานwebmaster  ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ พัฒนาเทคนิค รวมไปถึงการวางข้อกำหนดและการบริหารสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ที่แตกต่างกันในเว็บไซต์ และการกำหนดภาพลักษณ์ของการสำรวจเว็บไซต์ หรือรูปแบบของเว็บให้ทันสมัย รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเข้าถึงง่าย

2. หางานwebmaster รักสวย รักสนุก รักเพื่อนมนุษย์ และมองโลกในแง่ดี (Love) ทำหน้าที่ติดตั้งให้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรทั้งหมดรู้จักกัน การวางตำแหน่งของเนื้อหาก็อาจเป็นความรับผิดชอบของเว็บมาสเตอร์ แต่ในขณะที่การสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่ปกติจะไม่ใช่ นอกจากนั้น เว็บมาสเตอร์อาจทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและคำติชมจากผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ หรือรู้จักกับเครือข่ายนอกระบบเช่น อินเทอร์เน็ต  หน้าที่ของผู้ดูแลระบบมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือโครงการ โดยทั่วไป หางานwebmaster ผู้ดูแลมักจะทำหน้าที่ติดตั้ง หรือสาขาย่อยของบริษัท รวมถึงการวางแผนงาน การดูแล ควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ผู้ดูแลอาจมีหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ร่วมไปด้วย ในด้านการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงการเตรียมตัว และสอนการใช้งานต่อผู้ใช้ทั่วไป สามารถแบ่งปันทรัพยากร มีส่วนสำคัญมากในเว็บไซต์ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นผู้กำหนดรูปแบบการติดต่อระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์

3. หางานwebmaster มีเป้าหมายในการพัฒนาเว็บชัดเจน (Objective) ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาของผู้ใช้ งานไอทีเป็นสายงานที่มีฐานงานค่อนข้างกว้าง เปิดรับในหลายระดับความสามารถ ตำแหน่งงานจึงมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญงานระดับสูง ไปจนถึงงานสำหรับเด็กจบใหม่  วิเคราะห์ระบบเดิม แต่คนหางานที่ได้เปรียบมักจะเป็นกลุ่มคนที่มาพร้อมกับความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และออกแบบระบบใหม่ไปจนถึง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในชั้นเรียน หรือประสบการณ์ในการฝึกงานตามองค์กรต่าง ๆ ก็ตาม การพัฒนาโปรแกรมบำรุงรักษาและจัดทำคู่มือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ที่ต้องการสมัครงาน หางานwebmaster ก็ต้องเตรียมตัวให้ตนเองมีความพร้อมมากที่สุด เพราะนักคอมพิวเตอร์ในองค์กรขนาดเล็กจำนวนมาก ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานไอทีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำงานเพียงคนเดียว ทั้งจากภาคการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  ตลาดแรงงานด้านไอทีเองก็เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ต้องรับผิดชอบทุกงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กร มีคนหางานจำนวนมากมองหางานไอที ทำให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ผู้สมัครงานต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้ได้งานไอทีดังที่คาดหวังไว้

4. หางานwebmaster มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต และการทํางาน (Rule) ทำหน้าที่แก้ปัญหาทางเทคนิค ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเดือนที่สูง ก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้เกิดการหางาน ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง และสมัครงานประเภทนี้ โดยมีหน้าที่กำหนดรูปแบบว่าจะออกมาในทิศทางใด ตลอดจนมีหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนเว็บไซต์ แต่คนหางานเองก็ต้องไม่ลืมว่า ผู้ที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และการตลาดผสมผสานกันไปด้วย ความรู้ความสามารถ หางานwebmaster เพราะผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองก็สามารถเข้าสู่สายงานนี้ได้เช่นเดียวกัน หากแต่เพียงว่าต้องมีความรู้ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างแท้จริง ประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญนั้น ทั่วทุกมุมโลกสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ตลอดเวลา ทำให้การควบคุมดูแลไม่ให้ความคิดเห็น โพสต์รูป หรือลิงก์ต่างๆ ที่ไม่สุภาพหรือผิดกฎหมายปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์เลยนั้นทำได้อย่างยากลำบาก คอมพิวเตอร์เสีย หรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง และถ้าจะให้เว็บไซต์ทุกแห่งกลั่นกรองเนื้อหาและข้อความทุกชนิดก่อนอนุญาตให้ ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเสรีของเว็บแห่งนั้นก็จะเสียไป หางานwebmaster ผู้ใช้เว็บแห่งนั้นจำนวนมากจะย้ายออกอย่างรวดเร็ว เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจจ้างงานของนายจ้างเช่นเดียวกัน ไปโพสต์ความเห็นบนเว็บอื่นที่เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิเสรีภาพมากกว่า ซึ่งอาจเป็นเว็บที่โฮสอยู่ต่างประเทศ สถานการณ์เช่นนี้ยิ่งจะทำให้อำนาจการกำกับดูแลของทางการยิ่งไร้ประสิทธิผลใน ทางปฏิบัติมากกว่าเดิม สิ่งเหล่านั้น ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบ

5. หางานwebmaster พยายามเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น (Public) ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลของผู้ใช้ ในกรณีของเว็บไซต์ปกติที่เปิดให้ผู้ใช้เน็ตเข้ามาโพสต์ เนื้อหา ที่ผู้ดูแลจะทราบว่ามีการโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายลงบนเว็บบอร์ดของตนเอง รูปนั้นก็อาจจะแสดงอยู่บนเว็บบอร์ดเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะถูกลบไป ผู้ดูแลเว็บบอร์ดหรือเจ้าของเว็บไม่สามารถดูแลตรวจตราพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ ใช้เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ทุกขณะ ผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ ผู้ที่จะคอยควบคุมทิศทางของเว็บไซต์นั้น ๆ ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ตั้งแต่เนื้อหาภายในเว็บ หางานwebmaster ตลอดจนถึงหน้าตาของเว็บเพจ แต่เว็บมาสเตอร์อาจจะไม่ต้องทำเองทั้งหมด เพราะตัวเว็บมาสเตอร์เปรียบไปแล้วก็เหมือนผู้บริหารองค์กร ๆ หนึ่ง คือคอยดูแล กำหนดแนวทาง ของเว็บไซต์นั้นๆ โดยเน้นในเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงดูแลในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ และรับผิดชอบหากเกิดกรณีข้อมูลภายในเว็บมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ข้อมูลในเว็บไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น อันนี้เว็บมาสเตอร์ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เกิดอะไรจะดีหรือไม่ดี หางานwebmaster เขาจะติดต่อมาที่เว็บมาสเตอร์แต่เพียงผู้เดียว ผู้ดูแลเว็บอาจคอยเข้ามาตรวจตราการแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดเป็นระยะๆ ย่างที่บอกเว็บมาสเตอร์จะเป็นเหมือนผู้บริหารองค์กร เพราะฉะนั้นตัวเว็บมาสเตอร์ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการทำเว็บไปเสียทั้งหมด แต่เว็บมาสเตอร์ต้องเข้าใจในหลักการทั้งหมด ในช่วงเวลากลางวัน แต่พอเลิกงานแล้วก็ไม่ได้ดูต่อ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับเว็บมาสเตอร์ทุกคนเพราะเป้าหมายและการกำเนิดของแต่ละเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน หางานwebmaster แต่ละปัญหาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์ การป้องกัน และวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์เวลา และเทคโนโลยี